UW Medicine Department of Obstetrics and Gynecology main logo
Sino Kami

Ang  Unibersidad ng Washington Paaralan ng Medisina, Sentro para sa isang May Alam na Publiko (Center for an Informed Public), at ang Kagawaran ng Komunikasyon ay naglunsand ng kampanyang  Isang Bakuna Dalawang Buhay (One Vax Two Lives) upang ipaliwanag kung paano ang  isang bakuna sa buntis ay kapakipakinabang at nagporotekta sa buhay ng ina at  kaniyang sanggol.

Ang aming misyon ay ang magbigay ng medikal at siyentipikong  wastong impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa mga buntis at nagpapasusong  indibidwal.

Pinapatakbo ng mga doktor at siyentista ng Unibersidad ng Washington Paaralan ng Medisina at ng Kagawaran ng Komunikasyon na nakatuon  sa pampublikong kalusugan ng mga buntis at nagpapasusong indibidwal.


Kristina Adams Waldorf, MD

Si Kristina Adams Waldorf, MD ay isang Propesor ng Obstetrics at  Ginekolohiya at Pangalawang Propseor ng Pandaigdig na Kalusugan sa  Unibersidad ng Washington Paaralan ng Medisina. Siya ay  kilalang eksperto sa buong mundo sa kung paano nakaaapekto ang mga impeksyon  sa pagbubuntis at kung paano nagpoprotekta ang mga bakuna at terapyutika sa  mga ina at fetus. Siya ang Pinuno ng Pambansang mga Institusyon ng Kalusugan  (National Institutes of Health) at Seksyon sa Pag-aaral ng Obstetrics at  Pang-Ina-Pang-Sanggol na Byologhiya (Maternal-Fetal Biology Study  Section). Siya ay isang miyembro ng Sentro para sa mga Agham sa Pag-aanak  (Center for Reproductive Sciences) at Sentro para sa Likas na Immunity at mga  Sakit sa Immune (Center for Innate Immunity and Immune Diseases). Ang kaniyang suportang kaloob ay mula sa Pambansang mg  Institusyon ng Kalusugan (National Institutes of Health), Martsa ng mga Barya  (March of Dimes), Pondo ng Burroughs-Wellcome, Institusyon  para sa Pananaliksik sa Kalusugan ng Kanada (Canadian Institute for Health  Research) at Pambansang Konseho ng Medikal na Pananaliksik ng Australia  (Australian National Medical Research Council).

Koko Koltai, PhD

Post-doctoral fellow at Center for the Informed Public
 

Alex Stonehill

Head of Creative Strategy, UW Comm Lead

Ekta Dokania, MCCL

UW Comm Lead

Lauren Marcell, MS4

Medical Student Lead

Isabelle Crary, MS3

Medical student research team

Carly Baxter, MS3

Medical student research team

Sara Rutz, MS4

Medical student research team

Emily Huebner, MS4

Medical student research team, webmaster

Magali Sanchez,
MPH (Epidemiology)

Grad student researcher

Elizabeth Cox, MPH (Community-Oriented Public Health Practice)

Grad student researcher

UW Center of Informed Public main logoConfluence Health Logo